O Wydawnictwie

Wydawnictwo Nowa Strona z siedzibą w Bielsku-Białej funkcjonuje na polskim rynku wydawniczym od 2013 roku, specjalizując się w wydawaniu publikacji naukowych, zarówno monografii, jak i pozycji wieloautorskich, we współpracy z najważniejszymi ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą. Wydajemy książki oraz wykonujemy wszelkie prace związane z edytorskim opracowaniem tekstu (redakcję, adiustację, skład i korektę), dbając o to, by nasz produkt był przygotowany na najwyższym poziomie, z zachowaniem wszelkich wymogów wydawniczych i etycznych stawianych publikacjom naukowym. Wszystkie książki, rozdziały, artykuły wydawane przez Wydawnictwo Nowa Strona przechodzą przez ściśle określoną procedurę recenzowania, z zachowaniem zasad anonimowości (double blind).

Przygotowaliśmy już kilkaset publikacji naukowych – część z nich prezentujemy w zakładkach „Publikacje” i „Nowości”, inne dostępne są na stronach internetowych czasopism akademickich, z którymi współpracujemy, a także na współtworzonym przez nasze wydawnictwo Portalu Naukowym ACADEMIC JOURNALS, będącym platformą upowszechniającą dorobek naukowy oraz wspomagającą zarządzanie pracami wydawniczymi.

Wydawnictwo Nowa Strona współpracuje między innymi z Towarzystwem Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego (w ramach wydawanych przez tę jednostkę trzech serii tematycznych „Zeszytów Naukowych”), Instytutem Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego (czasopismo naukowe „Estetyka i Krytyka”, obecnie „The Polish Journal of Aesthetics”), Katedrą Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ (opracowanie edytorskie czasopisma oraz serii monograficznej „The Polish Journal of the Arts and Culture”), a także Wydziałem Historycznym UJ (seria wydawnicza „Colloquia Russica”) oraz czasopismem „Archaeopress”.

Oferujemy korzystne warunki i dokładamy wszelkich starań, by nasze usługi i produkty spełniały wymogi stawiane publikacjom naukowym oraz oczekiwania klientów. Do współpracy zapraszamy ludzi nauki (humanistów, reprezentantów nauk społecznych oraz ścisłych), kultury, przedstawicieli branży wydawniczej oraz wszystkich, którzy potrzebują profesjonalnego opracowania tekstu.

Zapytania ofertowe prosimy przesyłać na nasz adres mailowy:
biuro@nowastrona.net.pl

Zapraszamy!