O Wydawnictwie

Szanowni Państwo, Wydawnictwo Nowa Strona z siedzibą w Bielsku-Białej funkcjonuje na polskim rynku wydawniczym od 2013 roku, specjalizując się w wydawaniu monografii naukowych we współpracy z najważniejszymi ośrodkami akademickimi. Profil tematyczny naszych publikacji to głównie nauki humanistyczne (językoznawstwo, sztuka i filozofia) i nauki społeczne (historia i prawo), w mniejszym zakresie zaś nauki ścisłe (tomy konferencyjne przygotowywane we współpracy z Towarzystwem Doktorantów UJ oraz Collegium Medicum UJ). W naszym katalogu wydawniczym znajdują się między innymi prace realizowane w ramach projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Wydajemy książki oraz wykonujemy wszelkie prace związane z edytorskim opracowaniem tekstu (redakcję, adiustację, skład i korektę), dbając o to, by nasz produkt był przygotowany na najwyższym poziomie, z zachowaniem wszelkich standardów wydawniczych i etycznych stawianych publikacjom naukowym. Wszystkie książki, rozdziały, artykuły wydawane przez Wydawnictwo Nowa Strona przechodzą przez ściśle określoną procedurę recenzowania, z zachowaniem zasad anonimowości (double blind).

Wydawnictwo Nowa Strona przyjmuje do publikacji wyłącznie teksty oryginalne, wcześniej niepublikowane. Dostarczone manuskrypty poddawane są wielopoziomowej weryfikacji, między innymi przy użyciu systemów antyplagiatowych.

Przygotowaliśmy już kilkaset publikacji naukowych – część z nich (tomy monograficzne) prezentujemy w zakładce „Publikacje”, inne dostępne są na stronach internetowych czasopism akademickich, z którymi współpracujemy, a także na współtworzonym przez nasze wydawnictwo Portalu Naukowym ACADEMIC JOURNALS, będącym platformą upowszechniającą dorobek naukowy oraz wspomagającą zarządzanie pracami wydawniczymi.

Wydawnictwo Nowa Strona współpracowało dotychczas z następującymi instytucjami naukowymi:

  • Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego („Estetyka i Krytyka”, „The Polish Journal of Aesthetics”);
  • Cyfrowe Archiwum Romana Ingardena (Uniwersytet Jagielloński);
  • Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego („The Polish Journal of the Arts and Culture”);
  • Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego (m.in. „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ”);
  • Czasopismo naukowe „Archaeopress” (Oxford);
  • Instytut Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (publikacje z okazji 100-lecia Instytutu);
  • Uniwersytet Gdański (Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa);
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Nauk Społecznych);
  • Akademia Ignatianum w Krakowie (Wydział Filozoficzny).

Oferujemy korzystne warunki i dokładamy wszelkich starań, by nasze usługi i produkty spełniały wymogi stawiane publikacjom naukowym oraz oczekiwania klientów. Do współpracy zapraszamy ludzi nauki (humanistów, reprezentantów nauk społecznych oraz ścisłych), kultury, przedstawicieli branży wydawniczej oraz wszystkich, którzy potrzebują profesjonalnego opracowania tekstu.

Zapytania ofertowe prosimy przesyłać na adres mailowy:
biuro@nowastrona.net.pl

Zapraszam!
Marcin Lubecki
redaktor naczelny