Współpraca i Instytucje

 

Cyfrowe Archiwum Romana Ingardena

W ramach współpracy z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydawnictwo Nowa Strona wspiera działania Cyfrowego Archiwum Romana Ingardena, realizowanego dzięki programowi DIALOG finansowanemu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

http://ingarden.archive.uj.edu.pl/instytucje-wspolpracujace

 

The Polish Journal of Aesthetics

Od 2013 roku współpracujemy z wydawanym przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego czasopismem „The Polish Journal of Aesthetics”, wcześniej funkcjonującym pod nazwą „Estetyka i Krytyka”. Tytuł ten znajduje się na opublikowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego liście czasopism punktowanych (20 pkt). Artykuły w dostępie otwartym można znaleźć na stronie internetowej pisma, a także na współtworzonym przez Nową Stronę portalu naukowym Academic Journals.

https://pjaesthetics.uj.edu.pl/news

 

Portal naukowy Academic Journals

Od 2018 roku we współpracy z Wydawnictwem Nowa Strona działa portal naukowy Academic Journals, prezentujący w otwartym dostępie publikacje naukowe wydawane przez autorów z czołowych ośrodków akademickich w kraju i za granicą. Portal zrzesza czasopisma naukowe i wydawców, prowadzi wsparcie wydawnicze (udostępniając system do zarządzania pracami wydawnictwa), publikuje ogłoszenia konferencyjne i nabory tekstów, prezentuje w atrakcyjnej formie poszczególne tomy monograficzne, kładąc nacisk na budowę złożonych metod wyszukiwania.

http://academic-journals.eu/

 

The Polish Journal of the Arts and Culture

W latach 2013–2017 Wydawnictwo Nowa Strona współpracowało z Katedrą Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wydając kwartalnik „The Polish Journal of the Arts and Culture”. W ramach projektu ukazało się szesnaście tomów regularnych oraz sześć monografii naukowych. Opublikowane prace w dostępie otwartym znaleźć można na stronie internetowej Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, a niektóre monografie także na portalu Academic Journals.

http://www.pjac.uj.edu.pl/o-nas/zespol-redakcyjny

 

Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

„Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego” wydawane są od 2010 roku, we współpracy z Nową Stroną od roku 2013. Projekt obejmuje trzy serie wydawnicze: Nauki Humanistyczne, Nauki Społeczne oraz Nauki Ścisłe.

https://doktoranci.uj.edu.pl/strona-glowna